20.října 2019

Zde si můžete vyzkoušet test, který budete absolvovat při závěrečném přezkoušení.

Testové otázky jsou vždy generovány do každého testu nové, každý test je tak "originál"

Závěrečný test je vytvořen na servru Ministerstva dopravy a jeho vzhled a ovládání je stejné

jako u těchto testů.

Odkaz na stránky s testovými otázkami: etesty2.mdcr.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2011 Palis