20.října 2019

Za co vám může být odebrán řidičský průkaz?

 

Existují dva způsoby, jaký lze přijít o řidičský průkaz. Buďto je Vám odebrán z důvodu dopravních přestupku a nedodržení legislativy, nebo vypršením platnosti.

Policista (příslušník Policie ČR – nikoliv městský, celní nebo vojenský policista) může zadržet řidičský průkaz na místě, kdy porušíte zákon.

Jedná se o tyto situace:

-         řidič je podezřelý, že zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví,

-         řidič ujel z místa dopravní nehody (jestliže se jedná o nehodu, kterou byl povinen hlásit, tzn. že došlo ke zranění, škodě nad 100.000 Kč anebo ke škodě na majetku u třetí osoby),

-         řidič řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

-         řidič odmítl dechovou zkoušku,

-         řidič se v případě pozitivní dechové zkoušky odmítl podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

-         řidič řídil motorové vozidlo bez řidičského oprávnění,

-         řidič řídil motorové vozidlo, přestože mu byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel.

K zadržení řidičského průkazu může dojít jen okamžitě poté, co došlo k některému z výše uvedených přestupků. Nelze jej zadržet zpětně např. po uplynutí několika dnů.

Při zadržení dochází k sepsání protokolu a řidičský průkaz je předán příslušnému úřadu, který má pět pracovních dní k zahájení řízení. O této skutečnosti musí řidiče úřad informovat. Poté proběhne správní řízení. Doba, po kterou je řidičský průkaz zadržen, je započítávána do doby zákazu řízení uloženému řidiči.

Jestliže je následně uložen trest zákazu řízení, po vypršení trestu je nutné podat u příslušného úřadu písemnou žádost.

Její součástí musí být:

-         platný doklad totožnosti,

-         doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,

-         rozhodnutí o uložení sankce popř. rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu řízení,

 

-         doklad o dopravně psychologickém vyšetření